SAVARIA UNIVERSITY PRESS ALAPÍTVÁNY

Kuratórium, Atiratok, ISIS könyvek, ISES könyvek, LEXICA SAVARIENSIA, MINORITATES MUNDI, STUDIES ON EUROPEAN TRANSITION, DISSERTATIONES SAVARIENSES, SOROZATON KÍVÜLI KIADVANYOK, Élményközpontú irodalomtanítás


Tisztelt Olvasóink,

ezt a honlapot már nem frissítjük.

Új honlap címe: https://savariauniversitypress.wordpress.com/

2015.08.26.


Az alapítvány címe:
Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Levélcím: 9701 Pf. 170.
Tel.: (94) 504-560

 

A Savaria University Press Alapítvány elsősorban a felsőoktatás számára ad ki könyveket, tankönyveket. Kínálatában mindenekelőtt néhány társadalomtudományi ágazat (filozófia, szociológia, közgazdaságtan), a nyelvészet és az irodalomtudomány foglal el fontos helyet, de nem ritkán kémiai, földrajzi vagy biológiai jellegű szakmunkákat is megjelentet. Mindezek a munkák nemegyszer a szélesebb olvasóközönség érdeklődését is kívívták az alapítás, 1993 óta. Évente egy-két szépirodalmi művet is gondoz a kiadó, illetve immár évtizede itt szerkesztik a BÁR című társadalomtudományi, kritikai lapot és annak könyvsorozatát. A Savaria University Press Alapítványt színvonalas tevékenységéért 2006-ban Vas megyei Prima-díjra jelölték.

SUP

Az alapítvány célja:
a tudomány és a felsőoktatás számára alapvetá fontosságú, nyereséget nem hozó művek kiadása és terjesztése;
a felsőoktatás modernizálása a nemzetközi sztenderdnek megfelelő oktatási segédanyagok közzétételével;
a régió idegen nyelvű műveinek kiadásával szolgálni a népek közötti jobb megértést, az etnikai feszültségek kulturális szinten történő enyhítése révén.

Az alapítvány kuratóriuma:
  • Bródy András (közgazdász)
  • Csákó Mihály (filozófus)
  • Éliás Sára (jogász)
  • Háy János (költő)
  • Láng Gusztáv (irodalomtörténész)
  • Mészöly Miklós (író)
  • Miszlivetz Ferenc (szociológus)
  • Horváthné Molnár Katalin (filológus)
  • Pusztay János (nyelvész)
  • Szalai Lajos (nyelvész)
  • Vitányi Iván (szociológus)
  • Ügyvezető: Fűzfa Balázs (SEK)

    Könyveinkről, illetve 2001-től érvényes árainkról kérjük, szíveskedjék érdeklődni az ügyvezető igazgató e-mail-címén, illetve telefonszámán (fbalazs@bdf.hu ; 94/512-680)


    Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki az alapítványi célok elérését támogatni kívánja, s az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

    Utolsó frissítés: 2009. április 14.


    ÚJ KÖNYVEINK!
    Török Ádám
    Stratégiai ágazat stratégia nélkül?
    A HAJNAL FRISSESSÉGE
    Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére
    Nagy J. Endre
    Kis prométheuszi pillanatok
    Kamarás István
    A Sorstalanság sorsa
    Pusztay János
    Köznapok

    Csuk Ferenc
    Se részvét, se gyűlölet

    Pusztay János
    TO POPO EZ IS
    Grüll Tibor
    A GYÖKÉR ÉS AZ AGAK
    "SZAZ ÉV MAGANY"
    József Attila-tanulmányok

    Szigethy Gábor
    MÚLTKÓSTOLÓ
    Tóth Gábor (szerk.)
    AUXOLOGY
    Murányi Péter: A magyar időszaki kiadványok cikkei a magyar és a külföldi
    bibliográfiai adatbázisokban

    Tarján Tamás:
    SZÍNRE SZÍNT

    BOKÁNYI PÉTER:
    AHOGYAN SOHASEM VOLT

    Imre László:
    „Felszabadult irodalom?”


     

    ELŐZŐ ÉVEK KÖNYVEI

    KAPHATÓ ÉS VÁRHATÓ KÖNYVEINK!


    Eddig megjelent köteteink:


    ATIRATOK - a sorozat az átmenet társadalmi és kulturális problémáinak többoldalú bemutatását kísérli meg.    ISIS KÖNYVEK - Irodalom- és eszmetörténeti könyvtár

     


    ISES KÖNYVEK


    LEXICA SAVARIENSIA


    MINORITATES MUNDI - A sorozat az önálló államisággal nem rendelkező kis nápeket mutatja be


    BERNSTEINSTRASSE - Az ún. Borostyánkő út mentén elhelyezkedő népek nyelvi és irodalmi életével foglalkozó angol/német nyelvű tanulmánykötetek


    ISES DISCUSSION PAPERS


    ISES MŰHELYTANULMANYOK


    SOROZATON KÍVÜLI KIADVÁNYOK


    FOLYÓIRATKIADAS

    DISSERTATIONES SAVARIENSES - Szerkeszti Pusztay János
    A Szombathelyi Tudományos Társasággal közös sorozat, mely a Societas Scientiarum
    Savariensis tagjainak előadásait teszi közzé

    1. A Societas Scientiarum Savariensis (Szombathelyi Tudományos Társaság) és elő;zményei - 1994
    2. ISTVAN LAJOS: A haemophiliások kezelésének eredményei és problémái - nem jelent meg
    3. ZIELBAUER GYÖRGY: A legújabb kori népvándorlás Magyarországon (1940--1950) - 1994
    4. SALAMON ANTAL: A sebgyógyulás biológiája - 1995
    5. PUSZTAY JANOS: Nyelvrokonság és nemzeti tudat - 1995
    6. GRAFIK IMRE: Jelünk a világban: Kultúránk - 1995
    7. VARGA LASZLÓ: A vastagbélrák megelő;zésének lehető;ségei és korlátai - 1995
    8. KOVACS LASZLÓ: Bay Zoltán, a kísérleti fizikus - 1995
    9. GYULAVARI OSZKAR: A kukorica rezisztenciára nemesítése kártevő;k és betegségek ellen - 1995
    10. HORVATH BOLDIZSAR: Peripartialis streptococcus B fertő;zések kezelési lehető;ségei - 1996
    11. KALDY JANOS: A gyomnövények számbavétele és a vegyszeres gyomirtás - 1996
    12. KOVACS L. GABOR: Kábítószer hozzászokás: miért felelő;sek az agy molekulái? - 1996
    13. NOWINSZKY LASZLÓ - TÓTH GYÖRGY: A Hold befolyása a rovarok repülésére - 1996
    14. KÜNNAP, AGO: On Samoyed Languages - 1996
    15. STINNER, ARTHUR: Contextual Settings, the History of Science, and Physics Education - 1996
    16. PRUGBERGER TAMAS: A jogalanyiság, a dologi jog - 1997
    s a kötelmi jog kapcsolatának funkcionális elmélete
    17. ABONYI IVAN: A kozmikus dinamótól a reaktorok hûtéséig - 1997
    18. RACZ PÉTER: A glaukoma kezelésének mai lehetőségei - 1997
    19. MARKUS BÉLA: Az onkológiai sebészet aktuális kérdései. A gyomorrák sebészete - 1997
    20. LÕRINCZY HUBA: A magyar Buddenbrook-ház. Márai Sándor: A Garrenek mûve
    (Féltékenyek - Az idegenek) - 1997
    21. GARZULY FERENC: A transthyretinek világa - 1998
    22. CSANAKY GYÖRGY: Sejtadhéziós molekulákkal kapcsolatos kísérleti adatok
    és megfigyelések alacsony malignitású B-sejtes lymphoma/leukaemiákban - 1998
    23. DÖBRÖNTE ZOLTAN: Az operatív endoscopia jelentő;sége és térhódítása
    az epeúti betegségek kezelésében - 1998
    24. MARKÓ LASZLÓ: Miért "balkezesek" a fehérjéket felépítő; aminosavak?
    (A biomolekulák homokiralitásának eredete) - 1998
    25. VERESS MARTON: A magyarországi karsztok néhány típusa - 1998
    26. EIBEN OTTÓ: A gyermekek növekedése, érése
    mint a népesség biológiai állapotának tükröző;je - 1998
    27. PUSKAS JANOS: Időjárási elemek hatása a kártevő rovarokra - 1999
    28. KOVACS LASZLÓ: Békésy György, az orvosi Nobel-díjas kísérleti fizikus - 1999


    HABILITATIONES SAVARIENSES - Szerkeszti Pusztay János
    A Szombathelyi Tudományos Társasággal közös sorozat, mely a Szombathelyen
    és Vas megyében tevékenykedő; szakemberek habilitációs elő;adásait jelenteti meg

    1. VARGA LASZLÓ: A hasnyálmirigy-gyulladás - 1997
    2. PUSZTAY JANOS: A paleoszibériai nyelvek kutatásának jelentő;sége
    az uráli nyelvészet számára. Nyelvi helyzet, nyelvi tervezés a kis uráli népek körében - 1997
    3. RACZ PÉTER: A látóidegfő opthalmoneurológiai jelentőségû kóros elváltozásai - 1997
    4. SALAMON ANTAL: Nyílt törések - 1997
    5. NOWINSZKY LASZLÓ: A fénycsapda szerepe az entomológiai kutatásokban
    és a növényvédelmi prognosztikában - 1998
    6. DÖBRÖNTE ZOLTÁN: Benignus epeúti betegségek endoscopos kezelésének lehető;ségei,
    határai és késői eredményei - 1998


    DOCUMENTA SAVARIENSIA - szerkeszti Pusztay János

    1. Szent Márton (316-397) emléke - 1999


    IN MEMORIAM - szerkeszti Horváth Boldizsár

    1. Pető Ernő - 1999
    2. Szabolcs Zoltán - 2000


    A kiadványok megrendelhetôk a kiadó címén.

    NymE Savaria Egyetemi Könyvtára


    © Csuk Csaba