SAVARIA UNIVERSITY PRESS ALAPÍTVÁNY

Kuratórium, Atiratok, ISIS könyvek, ISES könyvek, LEXICA SAVARIENSIA, MINORITATES MUNDI, STUDIES ON EUROPEAN TRANSITION, DISSERTATIONES SAVARIENSES, SOROZATON KÍVÜLI KIADVANYOK, Élményközpontú irodalomtanítás


Tisztelt Olvasóink,
kérjük, hogy újabb, illetve jelenleg kapható
könyveink iránt a ProsperoD Könyváruház portálján érdeklődjenek!

2013.03.15.


Az alapítvány címe:
Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Levélcím: 9701 Pf. 170.
Tel.: (94) 504-560

 

A Savaria University Press Alapítvány elsősorban a felsőoktatás számára ad ki könyveket, tankönyveket. Kínálatában mindenekelőtt néhány társadalomtudományi ágazat (filozófia, szociológia, közgazdaságtan), a nyelvészet és az irodalomtudomány foglal el fontos helyet, de nem ritkán kémiai, földrajzi vagy biológiai jellegű szakmunkákat is megjelentet. Mindezek a munkák nemegyszer a szélesebb olvasóközönség érdeklődését is kívívták az alapítás, 1993 óta. Évente egy-két szépirodalmi művet is gondoz a kiadó, illetve immár évtizede itt szerkesztik a BÁR című társadalomtudományi, kritikai lapot és annak könyvsorozatát. A Savaria University Press Alapítványt színvonalas tevékenységéért 2006-ban Vas megyei Prima-díjra jelölték.

SUP

Az alapítvány célja:
a tudomány és a felsőoktatás számára alapvetá fontosságú, nyereséget nem hozó művek kiadása és terjesztése;
a felsőoktatás modernizálása a nemzetközi sztenderdnek megfelelő oktatási segédanyagok közzétételével;
a régió idegen nyelvű műveinek kiadásával szolgálni a népek közötti jobb megértést, az etnikai feszültségek kulturális szinten történő enyhítése révén.

Az alapítvány kuratóriuma:
 • Bródy András (közgazdász)
 • Csákó Mihály (filozófus)
 • Éliás Sára (jogász)
 • Háy János (költő)
 • Láng Gusztáv (irodalomtörténész)
 • Mészöly Miklós (író)
 • Miszlivetz Ferenc (szociológus)
 • Horváthné Molnár Katalin (filológus)
 • Pusztay János (nyelvész)
 • Szalai Lajos (nyelvész)
 • Vitányi Iván (szociológus)
 • Ügyvezető: Fűzfa Balázs (SEK)

  Könyveinkről, illetve 2001-től érvényes árainkról kérjük, szíveskedjék érdeklődni az ügyvezető igazgató e-mail-címén, illetve telefonszámán (fbalazs@bdf.hu ; 94/512-680)


  Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki az alapítványi célok elérését támogatni kívánja, s az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

  Utolsó frissítés: 2009. április 14.


  ÚJ KÖNYVEINK!
  Török Ádám
  Stratégiai ágazat stratégia nélkül?
  A HAJNAL FRISSESSÉGE
  Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére
  Nagy J. Endre
  Kis prométheuszi pillanatok
  Kamarás István
  A Sorstalanság sorsa
  Pusztay János
  Köznapok

  Csuk Ferenc
  Se részvét, se gyűlölet

  Pusztay János
  TO POPO EZ IS
  Grüll Tibor
  A GYÖKÉR ÉS AZ AGAK
  "SZAZ ÉV MAGANY"
  József Attila-tanulmányok

  Szigethy Gábor
  MÚLTKÓSTOLÓ
  Tóth Gábor (szerk.)
  AUXOLOGY
  Murányi Péter: A magyar időszaki kiadványok cikkei a magyar és a külföldi
  bibliográfiai adatbázisokban

  Tarján Tamás:
  SZÍNRE SZÍNT

  BOKÁNYI PÉTER:
  AHOGYAN SOHASEM VOLT

  Imre László:
  „Felszabadult irodalom?”


   

  ELŐZŐ ÉVEK KÖNYVEI

  KAPHATÓ ÉS VÁRHATÓ KÖNYVEINK!


  Eddig megjelent köteteink:


  ATIRATOK - a sorozat az átmenet társadalmi és kulturális problémáinak többoldalú bemutatását kísérli meg.  ISIS KÖNYVEK - Irodalom- és eszmetörténeti könyvtár

   


  ISES KÖNYVEK


  LEXICA SAVARIENSIA


  MINORITATES MUNDI - A sorozat az önálló államisággal nem rendelkező kis nápeket mutatja be


  BERNSTEINSTRASSE - Az ún. Borostyánkő út mentén elhelyezkedő népek nyelvi és irodalmi életével foglalkozó angol/német nyelvű tanulmánykötetek


  ISES DISCUSSION PAPERS


  ISES MŰHELYTANULMANYOK


  SOROZATON KÍVÜLI KIADVÁNYOK


  FOLYÓIRATKIADAS

  DISSERTATIONES SAVARIENSES - Szerkeszti Pusztay János
  A Szombathelyi Tudományos Társasággal közös sorozat, mely a Societas Scientiarum
  Savariensis tagjainak előadásait teszi közzé

  1. A Societas Scientiarum Savariensis (Szombathelyi Tudományos Társaság) és elő;zményei - 1994
  2. ISTVAN LAJOS: A haemophiliások kezelésének eredményei és problémái - nem jelent meg
  3. ZIELBAUER GYÖRGY: A legújabb kori népvándorlás Magyarországon (1940--1950) - 1994
  4. SALAMON ANTAL: A sebgyógyulás biológiája - 1995
  5. PUSZTAY JANOS: Nyelvrokonság és nemzeti tudat - 1995
  6. GRAFIK IMRE: Jelünk a világban: Kultúránk - 1995
  7. VARGA LASZLÓ: A vastagbélrák megelő;zésének lehető;ségei és korlátai - 1995
  8. KOVACS LASZLÓ: Bay Zoltán, a kísérleti fizikus - 1995
  9. GYULAVARI OSZKAR: A kukorica rezisztenciára nemesítése kártevő;k és betegségek ellen - 1995
  10. HORVATH BOLDIZSAR: Peripartialis streptococcus B fertő;zések kezelési lehető;ségei - 1996
  11. KALDY JANOS: A gyomnövények számbavétele és a vegyszeres gyomirtás - 1996
  12. KOVACS L. GABOR: Kábítószer hozzászokás: miért felelő;sek az agy molekulái? - 1996
  13. NOWINSZKY LASZLÓ - TÓTH GYÖRGY: A Hold befolyása a rovarok repülésére - 1996
  14. KÜNNAP, AGO: On Samoyed Languages - 1996
  15. STINNER, ARTHUR: Contextual Settings, the History of Science, and Physics Education - 1996
  16. PRUGBERGER TAMAS: A jogalanyiság, a dologi jog - 1997
  s a kötelmi jog kapcsolatának funkcionális elmélete
  17. ABONYI IVAN: A kozmikus dinamótól a reaktorok hûtéséig - 1997
  18. RACZ PÉTER: A glaukoma kezelésének mai lehetőségei - 1997
  19. MARKUS BÉLA: Az onkológiai sebészet aktuális kérdései. A gyomorrák sebészete - 1997
  20. LÕRINCZY HUBA: A magyar Buddenbrook-ház. Márai Sándor: A Garrenek mûve
  (Féltékenyek - Az idegenek) - 1997
  21. GARZULY FERENC: A transthyretinek világa - 1998
  22. CSANAKY GYÖRGY: Sejtadhéziós molekulákkal kapcsolatos kísérleti adatok
  és megfigyelések alacsony malignitású B-sejtes lymphoma/leukaemiákban - 1998
  23. DÖBRÖNTE ZOLTAN: Az operatív endoscopia jelentő;sége és térhódítása
  az epeúti betegségek kezelésében - 1998
  24. MARKÓ LASZLÓ: Miért "balkezesek" a fehérjéket felépítő; aminosavak?
  (A biomolekulák homokiralitásának eredete) - 1998
  25. VERESS MARTON: A magyarországi karsztok néhány típusa - 1998
  26. EIBEN OTTÓ: A gyermekek növekedése, érése
  mint a népesség biológiai állapotának tükröző;je - 1998
  27. PUSKAS JANOS: Időjárási elemek hatása a kártevő rovarokra - 1999
  28. KOVACS LASZLÓ: Békésy György, az orvosi Nobel-díjas kísérleti fizikus - 1999


  HABILITATIONES SAVARIENSES - Szerkeszti Pusztay János
  A Szombathelyi Tudományos Társasággal közös sorozat, mely a Szombathelyen
  és Vas megyében tevékenykedő; szakemberek habilitációs elő;adásait jelenteti meg

  1. VARGA LASZLÓ: A hasnyálmirigy-gyulladás - 1997
  2. PUSZTAY JANOS: A paleoszibériai nyelvek kutatásának jelentő;sége
  az uráli nyelvészet számára. Nyelvi helyzet, nyelvi tervezés a kis uráli népek körében - 1997
  3. RACZ PÉTER: A látóidegfő opthalmoneurológiai jelentőségû kóros elváltozásai - 1997
  4. SALAMON ANTAL: Nyílt törések - 1997
  5. NOWINSZKY LASZLÓ: A fénycsapda szerepe az entomológiai kutatásokban
  és a növényvédelmi prognosztikában - 1998
  6. DÖBRÖNTE ZOLTÁN: Benignus epeúti betegségek endoscopos kezelésének lehető;ségei,
  határai és késői eredményei - 1998


  DOCUMENTA SAVARIENSIA - szerkeszti Pusztay János

  1. Szent Márton (316-397) emléke - 1999


  IN MEMORIAM - szerkeszti Horváth Boldizsár

  1. Pető Ernő - 1999
  2. Szabolcs Zoltán - 2000


  A kiadványok megrendelhetôk a kiadó címén.

  NymE Savaria Egyetemi Könyvtára


  © Csuk Csaba