„SZÁZ ÉV MAGÁNY”

József Attila-tanulmányok

 

 

 
 


Kiadó és megrendelés:

 

SAVARIA UNIVERSITY PRESS                                     

9700 SZOMBATHELY

Károli Gáspár tér 4.

Tel./fax: 94/512-680

E-mail: sup@fsd.bdtf.hu

Kiadás éve: 2005

 

Méret: A/5

Oldal: 284

Kötés: ragasztókötés

ISBN 963 9438 51 0

Vonalkód: 9 789639 438514

 

Ára:     1937 HUF

    8 EUR

 

 

 

 

 

 

------------------------Kötetünk a Szombathelyen 2005 októberében, „Száz év magány... címmel megrendezett konferencia 16 előadásának írott változatát tartalmazza. Az előadók többsége jelen volt azon a szeptember végi, Triesztben megtartott szimpóziumon is, amelyet az Associazione Culturale Italoungherese del Friuli Venezia GiuliaPier Paolo Vergerio” szervezett. A két, ikerkonferenciának szánt olasz, illetve magyar nyelvű rendezvény nemcsak egy nagyszerű költői világ máig tartó érvényességét reprezentálta, de azt is, hogy József Attila költészete képes hidat verni eltérő habitusú személyiségek, különböző tudományos gondolkodásmódok, más nyelvcsaládokhoz tartozó nyelvek, illetve más kulturális tradícióba ágyazott nemzetek között. --------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------Tartalom: BÁNYAI JÁNOS: Egy megértéstörténet szakaszai (Bori Imre József Attila-olvasatának ismeretlen fejezete); BARTÁK BALÁZS: József Attila rejtett önéletírása; BÓKAY ANTAL: Szerző, szelf – poétikai önteremtés József Attila 1926-1928-as dedikáció sorozatában; CZETTER IBOLYA: Fiatal költők indulója (József Attila és Márai Sándor első verseskötetének összehasonlítása); FARKAS ZOLTÁN: A töredék mint egész. József Attila és a magyar zene Bartók Bélától Kurtág Györgyig; FŰZFA BALÁZS: A „Trieszti Öböl” mint szabadság-szimbólum (Ottlik Géza: Iskola a határon); HORVÁTH KORNÉLIA: A „keletkező szó” poétikája; JUHÁSZ ANDREA: Táj, nyelv, szubjektum József Attila Falu című versében; LÁNG GUSZTÁV: Intertextuális kapcsolatok József Attila Hazám és Kosztolányi Dezső Számadás című szonettciklusa között; MÁRFAI MOLNÁR LÁSZLÓ: Az elbeszélt József Attila; OSZTROLUCZKY SAROLTA: „Egy kis játékot én is érdemelnék...” Fónikus harmónia és anagrammatikus jelenségek József Attila néhány kései versében PAPP ORSOLYA: „Áttetszel rajtam, égi hűvösség.” A befogadói tér változásai József Attila Füst című versének értelmezéseiben ANTONIO DONATO SCIACOVELLI: József Attila olasz hangjai; SZABÓ GYŐZŐ: József Attila Eszmélete olaszul; TVERDOTA GYÖRGY: Az éjszaka képei. József Attila: Külvárosi éj; ZSÁK JUDIT: József Attila fölkel a sínekről (József Attila kultikus alakjának megidézése a Már nem sajog és a 36 fokos lázban című antológiákban)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------