Embléma Home    Ugrás a következőre: NYME SEK
Ikon
Felvételi információk
Részképzések
 
 
 
Nézet kiválasztása
Mind
 
 
Műveletek
  Felhasználó értesítése
  Exportálás táblázatba
  Beállítások és oszlopok módosítása
 
 
ÚjÚj elem
|
FilterFilter
 
CímMódosítva
RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS TESTNEVELÉSBŐL
2015. 02. 19. 14:37
 
- a 2015/16-os tanévben utoljára -

A részismeretek megszerzésére irányuló képzés célja: A Testnevelő tanár mesterképzés megkezdéséhez szükséges szakmai és/vagy pedagógiai-pszichológia ismeretek/kreditek megszerzése.

A nem Testnevelés szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek, a Rekreáció mesterszakos diplomával rendelkezők, illetve a testnevelés műveltségterületen végzett Tanítók csak a testnevelési tanulmányokat megalapozó szakmai ismeretek megszerzését szolgáló, levelező tagozatos, részismeretes képzés elvégzése után jelentkezhetnek egyszakos Testnevelő tanár MsC képzésre. A Testnevelő tanár mesterképzés bemeneti feltétele tanárok esetében minimum 50 kredit, Tanítók és Rekreáció mesterszakos diplomával rendelkezők esetében 110 kredit. A részképzés teljesítésével a résztvevők jelentkezhetnek a 2016/17-es felvételi eljárásában a Testnevelő tanár mesterszakra. A mesterképzés ideje tanári végzettséggel 2 félév, Tanítói és Rekreáció mester végzettséggel 3 félév. A mesterképzés állami ösztöndíjasként is végezhető.

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszakos diplomával rendelkezők csak a testnevelési és pedagógiai-pszichológiai tanulmányokat megalapozó szakmai ismeretek megszerzését szolgáló, levelező tagozatos, részismeretes képzés elvégzése után jelentkezhetnek kétszakos, 5 féléves Egészségfejlesztés-Testnevelőtanár MsC képzésre. A mesterképzés állami ösztöndíjasként is végezhető.


Az iskolai sportkör tartására képzett szakember képzés célja: hogy a szakirányú továbbképzés végzettjei a közoktatás 1-8. osztályában bekapcsolódhassanak a mindennapos testnevelés délutáni feladatainak ellátásába.


A képzés a sport területén felsőfokú végzettségűek (pl.: testnevelő-edző, rekreációszervezés- és egészségfejlesztés és sportszervező alapfokozat), továbbá felsőfokú végzettséggel és OKJ-s edzői végzettséggel rendelkezők részére kerül meghirdetésre. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember.

A képzés díja: 130000 Ft/félév

További információk: http://www.sek.nyme.hu/tmk/spri/FELVTELIZKNEK/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2ftmk%2fspri%2fFELVTELIZKNEK%2fR%C3%A9szk%C3%A9pz%C3%A9s&View=%7bBAEAAD04-1234-4557-AD18-1AC240C2258C%7d

A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kreditelismeréssel vagy munkatapasztalat alapján felmentés adható. 

A képzés kezdete: 2015. szeptember
A képzés ideje: 2015/2016. oktatási év / két félév

A részképzés költségtérítéses. A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft/kredit.

A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével.
A jelentkezési lapot e-mailben és postai úton is el kell juttatni az ilicskati@mnsk.nyme.hu ; e-mail címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Sporttudományi Intézet címére: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.


Előzetes jelentkezési határidő: 2015. május 30.

A képzés kezdésének időpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.

RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS SZAKON
2014. 08. 28. 14:22
A képzés diplomás, nem informatikus könyvtáros BA (vagy korábbi informatikus könyvtáros vagy könyvtáros  főiskolai)  szakot végzettek részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: Az  informatikus könyvtáros diszciplináris mesterképzés megkezdéséhez szükséges /kreditek megszerzése.
Az informatikus könyvtáros mesterképzés bemeneti  feltétele 50 kredit az informatikus könyvtáros alapszak ismereteiből, A részképzés teljesítésével a résztvevők jelentkezhetnek a 2015/16-os felvételi eljárásában az informatikus könyvtáros diszciplináris mesterszakra. A mesterképzés ideje  4 félév. A mesterképzés állami ösztöndíjasként is végezhető.
A képzés alacsonyabb jelentkezői szám esetén is elindul, ebben az esetben az órákra a levelező informatikus könyvtáros alapszakosokkal közösen kerül sor.  A jelentkezők esetében előre megállapítjuk, hogy hány kredit ismerhető el eddigi tanulmányaik és munkatapasztalataik alapján, s csak a hiányzó kreditmennyiséget kell megszerezniük, s ennek megfelelően kell a kreditenkénti díjat fizetni.
Különösen ajánlott a képzés olyan tanároknak, akik iskolai könyvtárosként (könyvtárostanárként) tanulnak, s most el kell végezniük az informatikus könyvtáros szakot.
A képzés kezdete: 2014. szeptember
A képzés ideje: 2014/2015. oktatási év / két félév
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)
 
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a peterm@btk.nyme.hu e-mail címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Történet- és Társadalomtudományi  Intézete címére: 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 2.
 
Előzetes jelentkezési határidő: 2014. szeptember 1.
A képzés kezdésének időpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.

RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS TANÁRI FELKÉSZÍTÉST MEGALAPOZÓ, PÁLYAORIENTÁCIÓT SEGÍTŐ ISMERETEKBŐL
2014. 08. 08. 14:33
A képzés diplomás, bármely alapszakon végzett, tanári MA szakon továbbtanulni kívánók részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: Bármely alapszakon végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek tanári MA képzésre, ha valamilyen, 50 kredites tanári modul mellett egy féléven át 10 kreditnyi részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő ismeretekből. Ez az előzetes részképzés az MA-képzés  bemeneti követelményei egyikének teljesítését teszi lehetővé. A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható.
 
A képzés kezdete: 2013. szeptember
A képzés ideje: 2013/2014. oktatási év (egy félév) összesen 10 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4000 Ft)
 
A képzésre való jelentkezés feltétele: A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
A képzés kezdetének időpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.
 
A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a
gildiko@mnsk.nyme.hu címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Pedagógiai és Pszichológiai Intézet címére: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
 
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 29.
RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS RAJZBÓL!
2014. 08. 08. 14:33
A képzés diplomás, nem rajz szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: A nem rajz szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a Vizuális és környezetkultúra tanár MA-képzésre, ha előtte maximum két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el képi ábrázolásból. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés. A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható. Előfeltétel a középfokú szintű
 
A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul!
 
A képzés kezdete: 2013. szeptember
A képzés ideje: 2013/2014. oktatási év / két félév / összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 29.
RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS ÉNEK-ZENÉBŐL
2014. 08. 08. 14:32
A képzés diplomás, nem ének-zene szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: A nem ének-zene szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek az Ének-zene tanár MA-képzésre, ha előtte maximum két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el ének-zenéből. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés. A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható. Előfeltétel a középfokú szintű nyelvismeret.

A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul!
 
A képzés kezdete:
2013. szeptember
A képzés ideje: 2013/2014. oktatási év / két félév / összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)
A részképzésre jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
 
A jelentkezés további feltétele egy alkalmassági vizsgán való részvétel, mely követelményei az alábbi linken tekinthetők meg:
 
 
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 29.
RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS PEDAGÓGIÁBÓL!
2014. 08. 08. 14:32
A képzés diplomás, bármely szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: Bármely szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a pedagógiatanári MA-képzésre, ha előtte két féléven át 50 kreditnyi részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el pedagógiából. Ez az előzetes részképzés az MA-képzés  bemeneti követelményének teljesítését teszi lehetővé. A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható.
 
A képzés kezdete: 2012. szeptember
A képzés ideje: 2012/2013. oktatási év (két félév) összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4000 Ft)
 
A képzésre való jelentkezés feltétele: A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
A képzés kezdetének időpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.
 
A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a
gildiko@mnsk.nyme.hu címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Pedagógiai és Pszichológiai Intézet címére: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
 
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 29.
RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBŐL
2014. 08. 08. 14:31
A képzés diplomás, nem Testnevelés, Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, Egészségtantanár illetve Gyógytestnevelés szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: A nem Testnevelés, Rekreációszervezés és egészségfejlesztés, Egészségtantanár illetve Gyógytestnevelés szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek az Egészségfejlesztés tanár mesterképzésre, ha előtte maximum két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el Egészségfejlesztésből. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés. A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható.

A képzés kezdete: 2013. szeptember
A képzés ideje: 2013/2014. oktatási év / két félév / összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
 
A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a
kissrenata@mnsk.nyme.hu e-mail címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészségfejlesztési Intézet címére: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
 
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 29.

A képzés kezdésének időpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.
A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!
RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS ANGOLBÓL
2014. 08. 08. 14:31
Képzés diplomás, nem angol szakot végzett tanárok valamint tanítók részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: A nem angol szakos tanári/tanítói diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek az angoltanári MA-képzésre, ha előtte maximum két/három féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el angolból. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50/110 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés. A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható. Előfeltétel a középfokú szintű nyelvismeret.

A képzés kezdete: 2013. szeptember
A képzés ideje: 2013/2014. oktatási év / két félév / összesen 50 kredittel, vagy maximum három félév összesen 110 kredittel tanító végzettségűeknek
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)

A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a boldizsar@btk.nyme.hu címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Filológiai és Interkulturális Kommunkáció Intézetének címére: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 29.
A képzés kezdőpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.
RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS HORVÁT NYELVBŐL!
2014. 08. 08. 14:30
A képzés diplomás, nem horvát szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: A nem horvát szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a horváttanári MA-képzésre, ha előtte két féléven át 50 kreditnyi részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el horvátból. Ez az előzetes részképzés az MA-képzés e bemeneti követelményének teljesítését teszi lehetővé.
 
A képzés kezdete: 2013. szeptember
A képzés ideje: 2013/2014. oktatási év (két félév) összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4000 Ft)
 
A képzésre való jelentkezés feltétele: középfokú nyelvvizsga horvátból. A nyelvvizsga bizonyítvány beszkennelt másolatát a jelentkezési lappal együtt (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a baliann@btk.nyme.hu, illetve a NymE SEK Szláv Filológiai Intézetének címére: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
A képzés kezdetének időpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.
 
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 29.
RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS OROSZ NYELVBŐL!
2014. 08. 08. 14:30

A képzés diplomás, nem orosz szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.


A képzés célja: A nem orosz szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek az orosztanári MA-képzésre, ha előtte két féléven át 50 kreditnyi részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el oroszból. Ez az előzetes részképzés az MA-képzés e bemeneti követelményének teljesítését teszi lehetővé.

A képzés kezdete: 2013. szeptember
A képzés ideje: 2013/2014. oktatási év (két félév) összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4000 Ft)


A képzésre való jelentkezés feltétele: középfokú nyelvvizsga oroszból. A nyelvvizsga bizonyítvány beszkennelt másolatát a jelentkezési lappal együtt (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a baliann@btk.nyme.hu, illetve a NymE SEK Szláv Filológiai Intézetének címére: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
A képzés kezdetének időpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 29.

RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS MAGYARBÓL
2014. 08. 08. 14:29
A képzés diplomás, nem magyar szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: A nem magyar szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a magyartanári MA-képzésre, ha előtte két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el magyarból. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés.
 
A képzés kezdete: 2013. szeptember
A képzés ideje: 2013/2014. oktatási év / két félév / félévenként 25-25, összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)

A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
 
A jelentkezési lapot e-mailben és postai úton is el kell juttatni az szvali@btk.nyme.hu címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének címére: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 29.
 
A képzés kezdőpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.
RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS SZLOVÉN NYELVBŐL!
2014. 08. 08. 14:29
A képzés diplomás, nem szlovén szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: A nem szlovén szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a szlovéntanári MA-képzésre, ha előtte két féléven át 50 kreditnyi részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el szlovénből. Ez az előzetes részképzés az MA-képzés e bemeneti követelményének teljesítését teszi lehetővé.
 
A képzés kezdete: 2013. szeptember
A képzés ideje: 2013/2014. oktatási év (két félév) összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4000 Ft)
 
A képzésre való jelentkezés feltétele: középfokú nyelvvizsga szlovénból. A nyelvvizsga bizonyítvány beszkennelt másolatát a jelentkezési lappal együtt (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a baliann@btk.nyme.hu, illetve a NymE SEK Szláv Filológiai Intézetének címére: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
A képzés kezdetének időpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.
 
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 29.
RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS NÉMETBŐL
2014. 08. 08. 14:28
Képzés diplomás, nem német szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.

A képzés célja: A nem német szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a némettanári MA-képzésre, ha előtte maximum két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el németből. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés. A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható. Előfeltétel a középfokú szintű nyelvismeret.

A képzés kezdete: 2013. szeptember
A képzés ideje: 2013/2014. oktatási év / két félév / összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)

A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a boldizsar@btk.nyme.hu címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Filológiai és Interkulturális Kommunkáció Intézetének címére: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 29.
A képzés kezdőpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.
RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS TÖRTÉNELEMBŐL
2014. 07. 17. 12:09
A képzés diplomás, nem történelem szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.
A képzés célja: A nem történelem szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a történelem tanári MA-képzésre, ha előtte két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el történelemből. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés.
 
A képzés kezdete: 2014. szeptember
A képzés ideje: 2014/2015. oktatási év / két félév / félévenként 25-25, összesen 50 kredittel
 
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével.
A jelentkezési lap jelen szöveg mellékleteként tölthető le.
 
A jelentkezési lapot e-mailben és postai úton is el kell juttatni a historia@btk.nyme.hu címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Történelemtudományi Intézeti Tanszék címére: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
 
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 25.
 
 
TECHNIKATANÁR MA JELENTKEZÉS ELŐFELTÉTELÉT JELENTŐ RÉSZKÉPZÉS TANÁR/TANÍTÓ/SZAKOKTATÓ SZAKOS DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE
2014. 06. 25. 17:09
2014 őszétől lehetőséget szeretnénk kínálni azoknak az érdeklődőknek, akik Technikatanár MA újabb diploma megszerzésére szeretnének jelentkezni. Az előfeltétel egy úgynevezett 50 kredites részképzés teljesítése. Tanár szakos diplomával rendelkezők – mind a nappalis, mind a levelezős – számára van kredit beszámítási lehetőség, így nem kell az összes - ötvenkreditnyi - tantárgyakat hallgatniuk. Ez azt jelenti, hogy azok a tantárgyak, amelyek az 50 kreditben vannak, és tartalmukban, követelményükben elismerhetőek, azokról egy kreditbeszámítási igazolást adunk.
Ezeket a tantárgyakat 2014/2015-ös tanévtől két féléven keresztül tudják teljesíteni. A pontos kreditbeszámítást a volt leckekönyv alapján tantárgyanként lesz beszámítva. Amennyiben 2014 őszén valaki elkezdi a részképzést, az 2015 tavaszán már tud jelentkezni Technikatanár MA újabb diploma megszerzésére.
A részképzés csak önköltséges formában indul, kreditenként kell fizetni. (Tanulmányi Hivatal) Jelenleg 1 kredit négyezer forint fizetést von maga után.
A képzés konzultációi  péntek délután és szombat egész napos beosztással történnek.

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 24.

További információ:
Dr. Nemes József, 94-504-455, 06-20-530-37-17,
njozsef@ttk.nyme.hu
RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS FÖLDRAJZBÓL
2014. 06. 16. 11:22
Képzés diplomás, nem földrajz szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: A nem földrajz szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a földrajztanári MA-képzésre, ha előtte maximum két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el földrajzból. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés. A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható.
 
A képzés kezdete: 2014. szeptember
A képzés ideje: 2014/2015. oktatási év / két félév / összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
 
A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a
katageo@ttmk.nyme.hu, sroland@ttk.nyme.hu  címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Természetföldrajz Tanszék címére: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 22.
 
A képzés kezdőpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők. 
RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS MATEMATIKÁBÓL!
2014. 04. 10. 15:55

Képzés diplomás, nem matematika szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: A nem matematika szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a matematikatanári MA-képzésre, ha előtte maximum két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el matematikából. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés.

A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható.
 

A képzés kezdete: 2014. szeptember
A képzés ideje: 2014/2015. oktatási év / két félév / összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével.

A jelentkezési lap erről a linkről tölthető le:

http://ttk.nyme.hu/mfi/matematika/Documents/jelentkezesi_lap.doc
 
A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a mbeata@ttk.nyme.hu címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Matematika, Fizika és Műszaki Intézet címére: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.

 Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 22.
 A képzés kezdőpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.

 

RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS FIZIKÁBÓL
2014. 04. 10. 15:52
A képzés diplomás, nem fizika szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: A nem fizika szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a fizikatanári MA-képzésre, ha előtte maximum két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el fizikából. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés.
A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható.
 
A képzés kezdete: 2014. szeptember
A képzés ideje: 2014/2015. oktatási év / két félév / összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével.
 
A jelentkezési lap erről a linkről tölthető le:

 
 
A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a mbeata@ttk.nyme.hu  címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Matematika, Fizikai és Műszaki Intézet címére: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 22.
 
A képzés kezdőpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.
 
RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS KÖRNYEZETTANBÓL!
2013. 07. 31. 12:59
A képzés diplomás, nem környezettan szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: A nem környezettan szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a környezettan-tanári  és MA-képzésre, ha előtte maximum két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el környezettanból. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés. A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható.
 
A képzés kezdete: 2013. szeptember
A képzés ideje: 2013/2014. oktatási év / két félév / összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
 
A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is  el kell juttatni az offenmuller.ramona@ttk.nyme.hu címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Biológia Intézet címére: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
 
Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 24.
 
A képzés időpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.
RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS BIOLÓGIÁBÓL!
2013. 07. 31. 12:43
Képzés diplomás, nem biológia szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.
 
A képzés célja: A nem biológia szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek a biológiatanári és MA-képzésre, ha előtte maximum két féléven át részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el biológiából. Ennek az MA-képzés feltételeként szabott 50 kreditnek az elérését szolgálja ez az előzetes részképzés. A részismeret megszerzésére irányuló képzés bizonyos tantárgyainak teljesítése alól kredit elismeréssel felmentés adható.
 
A képzés kezdete: 2013. szeptember
A képzés ideje: 2013/2014. oktatási év / két félév / összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4.000 Ft.)
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá
az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
 
A jelentkezési lapot (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni az  offenmuller.ramona@ttk.nyme.hu
 címre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Biológia Intézet címére: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.
 
Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 24.
 
A képzés kezdőpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.
Általános tudnivalók a részismeret megszerzésére irányulók képzésekről
2009. 11. 26. 9:35
Részismeretek megszerzése érdekében indított képzéseket (tanári) diplomával rendelkezők számára hirdetjük az újabb mesterszintű végzettség bemeneti feltételeinek megszerzése érdekében. 
 
A részképzés célja, hogy a hallgató elsajátítson további képzések bemeneti feltételeként megszabott ismereteket, pl. egyszakos tanári oklevéllel rendelkező teljesíthesse a másik szak mesterszintű képzésébe való bemenethez szükséges 50 szakmai kreditet.
 
FTV. 44/A. § (1) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel, aki az alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett, valamint teljesítette a felsőoktatási intézmény által a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott és az intézmény honlapján közzétett feltételeket. A hallgatói jogviszony – külön felvételi eljárás nélkül – beiratkozással keletkezik. A hallgatót az e §-ban foglalt eltéréssel illetik meg a hallgatói jogviszony alapján biztosított jogok és terhelik e jogviszonyon alapuló kötelezettségek.
(2) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre a felsőoktatási intézmény maximális létszámának figyelembevételével, költségtérítéses képzés keretében, a 32. § szerinti képzésekre meghatározott képzési program alapján, egy alkalommal, legfeljebb két félévre létesíthet hallgatói jogviszonyt azzal a személlyel, aki nem áll hallgatói jogviszonyban.
(3) A Képzés befejezését követően a felsőoktatási intézmény a megszerzett ismeretekről, kreditértékről igazolást állít ki. A megszerzett ismeretek a felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.
(4) A hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát – az 50. § (2) bekezdésben meghatározott ok kivételével – szüneteltetni, államilag támogatott képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni.
(5) A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott időtartamba be kell számítani.
 
A hallgató e jogviszonya keretében nem jogosult:
- további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni,
- átvételét kérelmezni,
- további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni,
- hallgatói jogviszonyát szüneteltetni, kivéve, ha hallgatói kötelezettségeinek szülés, baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.
 
A felvett hallgatók a megjelölt alapképzési szak felvehető kurzusaiból választhatnak.