Embléma    Ugrás a következőre: NYME SEK
Ikon
Felvételi információk
Részképzések: RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS...
   
Új Új elem
|
Szerkesztés Elem szerkesztése
|
Törlés Elem törlése
|
Felhasználó értesítése
|
Vissza a listához
Cím:
RÉSZISMERET MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS OROSZ NYELVBŐL!
Szöveg:

A képzés diplomás, nem orosz szakot végzett tanárok részére kerül meghirdetésre.


A képzés célja: A nem orosz szakos tanári diplomával rendelkező, főiskolát/egyetemet végzettek csak abban az esetben jelentkezhetnek és felvételizhetnek az orosztanári MA-képzésre, ha előtte két féléven át 50 kreditnyi részismeret megszerzésére irányuló levelező tagozatos képzést végeznek el oroszból. Ez az előzetes részképzés az MA-képzés e bemeneti követelményének teljesítését teszi lehetővé.

A képzés kezdete: 2015. szeptember
A képzés ideje: 2015/2016. oktatási év (két félév) összesen 50 kredittel
A képzés költségtérítéses. (A költségtérítés összege kreditenként 4000 Ft)


A képzésre való jelentkezés feltétele: középfokú nyelvvizsga oroszból. A nyelvvizsga bizonyítvány beszkennelt másolatát a jelentkezési lappal együtt (mellékletben) e-mailben és postai úton is el kell juttatni a baliann@btk.nyme.hu, illetve a NymE SEK Szláv Filológiai Intézetének címére: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
A részképzésre nem kell felvételizni, csupán jelentkezni kell rá az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A jelentkezési lap jelen tájékoztató mellékleteként tölthető le.
A képzés kezdetének időpontjáról, beosztásáról külön értesítést kapnak a jelentkezők.
Jelentkezési határidő: 2015. július 31.

Elévülés:
2015. 12. 31.
Mellékletek:
jelentkezesi_lap_reszkepzes.doc    
 
 
Létrehozva: 2010. 07. 12. 8:02 - Németh Péter
Legutóbbi módosítás: 2015. 05. 22. 14:08 - diakcentrumos