SAVARIA UNIVERSITY PRESS ALAPÍTVÁNY

Kuratórium, Atiratok, ISIS könyvek, ISES könyvek, LEXICA SAVARIENSIA, MINORITATES MUNDI, STUDIES ON EUROPEAN TRANSITION, DISSERTATIONES SAVARIENSES, SOROZATON KÍVÜLI KIADVANYOK, Élményközpontú irodalomtanítás


Tisztelt Olvasóink,

ezt a honlapot már nem frissítjük.

Új honlap címe: https://savariauniversitypress.wordpress.com/

2015.08.26.


Az alapítvány címe:
Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
Levélcím: 9701 Pf. 170.
Tel.: (94) 504-560

 

A Savaria University Press Alapítvány elsősorban a felsőoktatás számára ad ki könyveket, tankönyveket. Kínálatában mindenekelőtt néhány társadalomtudományi ágazat (filozófia, szociológia, közgazdaságtan), a nyelvészet és az irodalomtudomány foglal el fontos helyet, de nem ritkán kémiai, földrajzi vagy biológiai jellegű szakmunkákat is megjelentet. Mindezek a munkák nemegyszer a szélesebb olvasóközönség érdeklődését is kívívták az alapítás, 1993 óta. Évente egy-két szépirodalmi művet is gondoz a kiadó, illetve immár évtizede itt szerkesztik a BÁR című társadalomtudományi, kritikai lapot és annak könyvsorozatát. A Savaria University Press Alapítványt színvonalas tevékenységéért 2006-ban Vas megyei Prima-díjra jelölték.

SUP

Az alapítvány célja:
a tudomány és a felsőoktatás számára alapvetá fontosságú, nyereséget nem hozó művek kiadása és terjesztése;
a felsőoktatás modernizálása a nemzetközi sztenderdnek megfelelő oktatási segédanyagok közzétételével;
a régió idegen nyelvű műveinek kiadásával szolgálni a népek közötti jobb megértést, az etnikai feszültségek kulturális szinten történő enyhítése révén.

Az alapítvány kuratóriuma:
 • Bródy András (közgazdász)
 • Csákó Mihály (filozófus)
 • Éliás Sára (jogász)
 • Háy János (költő)
 • Láng Gusztáv (irodalomtörténész)
 • Mészöly Miklós (író)
 • Miszlivetz Ferenc (szociológus)
 • Horváthné Molnár Katalin (filológus)
 • Pusztay János (nyelvész)
 • Szalai Lajos (nyelvész)
 • Vitányi Iván (szociológus)
 • Ügyvezető: Fűzfa Balázs (SEK)

  Könyveinkről, illetve 2001-től érvényes árainkról kérjük, szíveskedjék érdeklődni az ügyvezető igazgató e-mail-címén, illetve telefonszámán (fbalazs@bdf.hu ; 94/512-680)


  Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki az alapítványi célok elérését támogatni kívánja, s az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

  Utolsó frissítés: 2009. április 14.


  ÚJ KÖNYVEINK!
  Török Ádám
  Stratégiai ágazat stratégia nélkül?
  A HAJNAL FRISSESSÉGE
  Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére
  Nagy J. Endre
  Kis prométheuszi pillanatok
  Kamarás István
  A Sorstalanság sorsa
  Pusztay János
  Köznapok

  Csuk Ferenc
  Se részvét, se gyűlölet

  Pusztay János
  TO POPO EZ IS
  Grüll Tibor
  A GYÖKÉR ÉS AZ AGAK
  "SZAZ ÉV MAGANY"
  József Attila-tanulmányok

  Szigethy Gábor
  MÚLTKÓSTOLÓ
  Tóth Gábor (szerk.)
  AUXOLOGY
  Murányi Péter: A magyar időszaki kiadványok cikkei a magyar és a külföldi
  bibliográfiai adatbázisokban

  Tarján Tamás:
  SZÍNRE SZÍNT

  BOKÁNYI PÉTER:
  AHOGYAN SOHASEM VOLT

  Imre László:
  „Felszabadult irodalom?”


   

  ELŐZŐ ÉVEK KÖNYVEI

  KAPHATÓ ÉS VÁRHATÓ KÖNYVEINK!


  Eddig megjelent köteteink:


  ATIRATOK - a sorozat az átmenet társadalmi és kulturális problémáinak többoldalú bemutatását kísérli meg.  ISIS KÖNYVEK - Irodalom- és eszmetörténeti könyvtár

   


  ISES KÖNYVEK


  LEXICA SAVARIENSIA


  MINORITATES MUNDI - A sorozat az önálló államisággal nem rendelkező kis nápeket mutatja be


  BERNSTEINSTRASSE - Az ún. Borostyánkő út mentén elhelyezkedő népek nyelvi és irodalmi életével foglalkozó angol/német nyelvű tanulmánykötetek


  ISES DISCUSSION PAPERS


  ISES MŰHELYTANULMANYOK


  SOROZATON KÍVÜLI KIADVÁNYOK


  FOLYÓIRATKIADAS

  DISSERTATIONES SAVARIENSES - Szerkeszti Pusztay János
  A Szombathelyi Tudományos Társasággal közös sorozat, mely a Societas Scientiarum
  Savariensis tagjainak előadásait teszi közzé

  1. A Societas Scientiarum Savariensis (Szombathelyi Tudományos Társaság) és elő;zményei - 1994
  2. ISTVAN LAJOS: A haemophiliások kezelésének eredményei és problémái - nem jelent meg
  3. ZIELBAUER GYÖRGY: A legújabb kori népvándorlás Magyarországon (1940--1950) - 1994
  4. SALAMON ANTAL: A sebgyógyulás biológiája - 1995
  5. PUSZTAY JANOS: Nyelvrokonság és nemzeti tudat - 1995
  6. GRAFIK IMRE: Jelünk a világban: Kultúránk - 1995
  7. VARGA LASZLÓ: A vastagbélrák megelő;zésének lehető;ségei és korlátai - 1995
  8. KOVACS LASZLÓ: Bay Zoltán, a kísérleti fizikus - 1995
  9. GYULAVARI OSZKAR: A kukorica rezisztenciára nemesítése kártevő;k és betegségek ellen - 1995
  10. HORVATH BOLDIZSAR: Peripartialis streptococcus B fertő;zések kezelési lehető;ségei - 1996
  11. KALDY JANOS: A gyomnövények számbavétele és a vegyszeres gyomirtás - 1996
  12. KOVACS L. GABOR: Kábítószer hozzászokás: miért felelő;sek az agy molekulái? - 1996
  13. NOWINSZKY LASZLÓ - TÓTH GYÖRGY: A Hold befolyása a rovarok repülésére - 1996
  14. KÜNNAP, AGO: On Samoyed Languages - 1996
  15. STINNER, ARTHUR: Contextual Settings, the History of Science, and Physics Education - 1996
  16. PRUGBERGER TAMAS: A jogalanyiság, a dologi jog - 1997
  s a kötelmi jog kapcsolatának funkcionális elmélete
  17. ABONYI IVAN: A kozmikus dinamótól a reaktorok hûtéséig - 1997
  18. RACZ PÉTER: A glaukoma kezelésének mai lehetőségei - 1997
  19. MARKUS BÉLA: Az onkológiai sebészet aktuális kérdései. A gyomorrák sebészete - 1997
  20. LÕRINCZY HUBA: A magyar Buddenbrook-ház. Márai Sándor: A Garrenek mûve
  (Féltékenyek - Az idegenek) - 1997
  21. GARZULY FERENC: A transthyretinek világa - 1998
  22. CSANAKY GYÖRGY: Sejtadhéziós molekulákkal kapcsolatos kísérleti adatok
  és megfigyelések alacsony malignitású B-sejtes lymphoma/leukaemiákban - 1998
  23. DÖBRÖNTE ZOLTAN: Az operatív endoscopia jelentő;sége és térhódítása
  az epeúti betegségek kezelésében - 1998
  24. MARKÓ LASZLÓ: Miért "balkezesek" a fehérjéket felépítő; aminosavak?
  (A biomolekulák homokiralitásának eredete) - 1998
  25. VERESS MARTON: A magyarországi karsztok néhány típusa - 1998
  26. EIBEN OTTÓ: A gyermekek növekedése, érése
  mint a népesség biológiai állapotának tükröző;je - 1998
  27. PUSKAS JANOS: Időjárási elemek hatása a kártevő rovarokra - 1999
  28. KOVACS LASZLÓ: Békésy György, az orvosi Nobel-díjas kísérleti fizikus - 1999


  HABILITATIONES SAVARIENSES - Szerkeszti Pusztay János
  A Szombathelyi Tudományos Társasággal közös sorozat, mely a Szombathelyen
  és Vas megyében tevékenykedő; szakemberek habilitációs elő;adásait jelenteti meg

  1. VARGA LASZLÓ: A hasnyálmirigy-gyulladás - 1997
  2. PUSZTAY JANOS: A paleoszibériai nyelvek kutatásának jelentő;sége
  az uráli nyelvészet számára. Nyelvi helyzet, nyelvi tervezés a kis uráli népek körében - 1997
  3. RACZ PÉTER: A látóidegfő opthalmoneurológiai jelentőségû kóros elváltozásai - 1997
  4. SALAMON ANTAL: Nyílt törések - 1997
  5. NOWINSZKY LASZLÓ: A fénycsapda szerepe az entomológiai kutatásokban
  és a növényvédelmi prognosztikában - 1998
  6. DÖBRÖNTE ZOLTÁN: Benignus epeúti betegségek endoscopos kezelésének lehető;ségei,
  határai és késői eredményei - 1998


  DOCUMENTA SAVARIENSIA - szerkeszti Pusztay János

  1. Szent Márton (316-397) emléke - 1999


  IN MEMORIAM - szerkeszti Horváth Boldizsár

  1. Pető Ernő - 1999
  2. Szabolcs Zoltán - 2000


  A kiadványok megrendelhetôk a kiadó címén.

  NymE Savaria Egyetemi Könyvtára


  © Csuk Csaba