Online könyvtári és szakirodalmi szolgáltatások     ABC...

 

Google Tudós

 

Google_fordító

 

Google Térkép

 

 

Science Search Engine & Directory | SciSeek

 

SciCentral Home

 

Yahoo!

 

AltaVista

 

ok.hu

 

 

Northern Light

 

 

 

katalógusok ; nemzeti és szakbibliográfiák ; nemzetközi referáló szakirodalmi adatbázisok ; elektronikus könyvtárak ; folyóirattárak ; video tárak ; repozitóriumok ; egyéb dokumentumok

források tudományágak alapján

Katalógusok:

MOKKA Magyar Országos Közös Katalógus

NEKTÁR   Nemzeti Könyvtár katalógusa

Könyvtár.hu Magyar Könyvtár portál

HUNOPAC - Könyvtári információ Magyarországon

EU Könyvtár Európai nemzeti könyvtárak katalógusai

List of National Libraries A világ nemzeti könyvtárai

Nemzeti és szakbibliográfiák:

MNB Magyar Nemzeti Bibliográfia

IKB Időszaki Kiadványok Bibliográfiája

MATARKA Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének kereshető adatbázisa

HUMANUS Humántudományi cikkek adatbázisa

M O B Magyar Orvosi Bibliográfia

M M B - Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia

Műszaki bibliográfia. - Magyar Műszaki bibliográfia

MANCI - Magyar és nemzetközi könyvtártudományi cikkek

V M I - Vas Megye Irodalma

Nemzetközi szakirodami és referáló szolgáltatások (EISz):

EBSCO  Elton B. Stephens COmpany szakirodalmi adatbázisa

Elektronikus könyvtárak, archívumok:

MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár  Mobil MEK  MEK-EPA-DKA

DIA - Digitális Irodalmi Akadémia

MTD@ - Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma

EUROPEANA - Európai Digitális Könyvtár

D O A B - Directory of Open Access Books

Savaria Egyetemi Központ E-könyvtára
 

Teljes szövegű folyóirattárak:

EPA - Elektronikus Periodika Adatbázis

ADT - Arcanum Digitális Tudománytár

HEJ@ - Hungarian Electronic Journal of Siences

DOAJ - Directory of Open Access Joornals

Nature,   Science Magazin
Horvát tudományos folyóiratok (Hrcak)

AV gyűjtemények:

NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum

TED - Technology-Entertainment-Design

TEDxBalaton - Technology-Entertainment-Design X Balaton

DKA Digitális Képarchívum

Intézményi repozitóriumok:

REAL-DR - MTA doktori/kandidátusi disszertációk

REAL - MTA Könyvtárának Repozitóriuma - OTKA gyűjtemény

BCE DR - Corvinus Doktori disszertációk archívum

BCE - Corvinus Kutatások

Contenta - A Szegedi Tudományegyetem repozitóriumai

DEA - Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Midra - Miskolci Egyetemi Digitális Raktár és Adattár

PEA - Pécsi Egyetemi Archívum

Nyílt hozzáférésű hazai repozitóriumok gyűjteménye

OPENDOAR directory of academic open access repositories

DART EUROPE európai egyetemek repozitóriuma


Egyéb teljes szövegű dokumentumok:

Szótárak:

SZTAKI szótárak (angol, német, francia, olasz, lengyel, holland)
EISZ szolgáltatás Akadémiai Kiadó szótárai, nyelvi tesztek
Rövidítések szótára
Terminológiai szótárak tematikus gyűjteménye
Interaktív Terminológia Europa

 

További példák külföldi e-könyvtárak:

Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtár
The Internet Public Library
The WWW Virtual Library
Online Library of Literature
Project Gutenberg
Gallica
Oxford Text Archive
Biblioteca Italiana
Runeberg
Библиотека Максима Мошкова

vissza a főoldalra
 

 

 

Î

&              Online szakirodalmi információforrások:

Állam és Jogtudomány

Biológia

Csillagászat

Filozófia

Fizika

Földrajz, geológia

Irodalom

Informatika

Kémia

Képzőművészet

Könyvtár és Információtudomány

Környezetvédelem

Közgazdaságtan

Matematika

Mezőgazdaság

Műszaki tudományok

Néprajz

Nyelvtudomány

Nyelvoktatás

Orvostudomány

Pedagógia

Pszichológia

Társadalomtudomány

Testnevelés és sporttudomány

Történelem

Vallástudomány

Zenetudomány

Állam és Jogtudomány

Kormányzati portál

MTA Jogtudományi Intézet
Jogi fórum
Jogszabálykereső
Törvények
1000-1526    1526-1790    1790-1849    1849-1918    1918-1945    1945-1990    1990-
Corpus Juris Hungarici (Válogatás)

Parlamenti dokumentumok

Folyóiratok (Jogi fórum)

Folyóiratok (Elektronikus Periodika Adatbázis)

Debreceni Jogi Műhely
Fundamentum
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle
Miskolc Journal of International Law
Tudományos Lapok a rendszerről 
 

Magyar jogi szakirodalom bibliográfiája
Külföldi jogi szakirodalom bibliográfiája

 

EISIL: Electronic Information System for International Law

Guide to Law Online: Nations of the World

The Law Glossary

 


Biológia

Intézmények, kutatóintézetek:

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

Szegedi Biológiai Központ
-
Biofizikai Intézet
-
Biokémiai Intézet
-
Enzimológiai Intézet
-
Genetikai Intézet
-
Növénybiológiai Intézet

Vácrátóti Botanikuskert

Biological Abstracts (Csak az egyetemről érhető el. Id: western Pw: hungary)

 

Biológiai irodalom a Magyar Elektronikus Könyvtárban

 

Folyóiratok :

Acta Biologica Szegediensis
Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae

Állattani Közlemények

Biokémia
Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Évkönyvei
Botanikai Közlemények
Folia Entomologica Hungarica
Kankalin
National Geographic
Növénytani Közlemények
Pipacs.hu
Rovartani Lapok
Studia Botanica Hungarica
Természet
Természet Világa
Természetrajzi Füzetek

Anthropology research on the internet
 

National Center for Biotechnology Information

Tree of Life Web Project
WWW Virtual Library: Bio Sciences
Flowering Plant Families
Animal Diversity Web

Î


Csillagászat

MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
ELTE Csillagászati Tanszék
Magyar Csillagászati Egyesület

Gothard Obszervatórium


Bökönc A Magyar Csillagászati Egyesület Pécsi Csoportjának szakköri körlevele
Csillagászattörténet.csillagászat.hu

A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája
 

Csillagászati földrajzi fogalomtár
 

AERO Magazin nemzetközi repülő- és űrkutatási szaklap

Naprendszer
National Aeronautics and Space Administration

Î


Filozófia

MTA Filozófiai Kutatóintézet

Folyóiratok:

Gond : filozófiai esszéfolyóirat
Huszadik Század

Kellék : filozófiai folyóirat
Magyar Filozófiai Szemle
Magyar Philosophiai Szemle
Polanyiana
Pompeji
Pro Philosophia Füzetek
Szabad Változók
Szellem és Élet
Thalassa
Világosság
Vulgo
Az Athenaeum repertóriuma 1892-1947

The Internet Encyclopedia of Philosophy. James Fieser & Bradley Dowden.

Î


Fizika

MTA Izotópkutató Intézet
MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

MTA Atommagkutató Intézet
Központi Fizikai Kutató Intézet
 

Fizikai Szemle
KöMaL - Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Természet Világa

arXiv.org
 

Î


Földrajz, geológia

MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

MTA Földrajzi Kutató Intézet
ELTE Földrajz Tanszékcsoport
ELTE Lazarus
Magyar Állami Földtani Intézet

Országos Meteorológiai Szolgálat

 

Folyóiratok:

A Földgömb
Földtani Közlöny
Földtani Kutatás
Geográfus Hírlevél
Acta Climatologica et Chorologica
National Geographic


Országok
Térképcentrum
Földtani alapfogalmak

Természetföldrajzi fogalmak szótára
Geomorfológiai fogalomgyűjtemény 
 

Volcanic and Geological resources

Glossary of Vulcanic and Geologic Terms

Cave and Karst Terminology

Î


Informatika

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis
Annales mathematicae et informaticae
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
 

Pluhár Gábor: Informatikai értelmező szótár

arXiv.org


Irodalom

MTA Irodalomtudományi Intézet

Petőfi Irodalmi Múzeum  PIMMEDIA Digitális Irodalmi Akadémia NYUGAT

Irodalmi évfordulók (Balassi Intézet)

NYUGAT (OSZK)

Irodalomtörténeti bibliográfia
Vas megyei irodalmi út
Irodalmi Internet napló
ELTE irodalmi adatbázisok
Magyar irodalmi művek fordításai

Magyar folyóiratokban megjelenő műforditások

BABELMATRIX (Műfordítás adatbázis)

LITERA irodalmi portál
Irodalmi fogalmak
Kortárs magyar írók, 1945-1997 Bibliográfia és fotótár

Kortárs Irodalmi Adattár

Romániai magyar irodalmi lexikon I-IV. kötet (A-R)
Bod Péter: Magyar Athenas
Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia
Hegedüs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka
Hegedüs Géza: Világirodalmi arcképcsarnok

Szinnyei József:: Magyar írók élete és munkái
Jakab László - Bölcskei András: Balassi-szótár
Jakab László - Bölcskei András
Csokonai-szókincstár

 

Folyóiratok:

Camoenae Hungaricae
Erdélyi Múzeum
Hungarian Studies
Irodalomismeret
Irodalomtörténeti Közlemények
Magyar Könyvszemle
Pompeji
Várad
Vasi Szemle
Régi Okiratok és Levelek Tára
 

Az Erdélyi Irodalmi Szemle repertóriuma 1924-1929 
Erdélyi lapok         Repertórium, 1908-1913
A Korunk folyóirat repertóriuma 1990-1996
I

Î


Kémia

MTA Kémiai Kutatóközpont
Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Biomolekuláris Kémiai Intézet
- Nanokémiai és Katalízis Intézet
-
Szerkezeti Kémiai Intézet

MTA Geokémiai Kutatóintéze

 

ChemWeb.com
ChemFinder

Molecule of the Month

NIST Chemistry WebBook

 

 

Periodusos rendszer
A magyar vegyészet arcképcsarnoka

 

Középiskola Kémiai Lapok
Magyar Kémikusok Lapja
Természet Világa
 

Enviromental Research Letters
Chemical Substance Factsheets
chemistry, IUPAC.
General Chemistry Online:

Glossary: Atoms, elements, and ions
Glossary: Simple compounds
Glossary: Electrons in atoms
Glossary: Chemical bonds
Glossary: Measurement
Glossary: The quantum theory
 

Beilstein Eglish-German Dictionary of Organic Chemistry

Î


Képzőművészet

MTA Művészettörténeti Kutatóintézet

Képzőművészet Magyarországon

Web Gallery of Art

Art-online

 

Ars Hungarica
Thalassa
Várad
 

Digital Artwork Glossary. By Cadmus Journal Services.
ArtLex Art Dictionary.By Michael Delahunt.
Glossary of Printing Terms by PrintUSA.
Glossary of Digital Photography Terms.
 

Î

 


Könyvtár és Információtudomány

Könyvtári Intézet

Könyvtártudományi bibliográfia
 

Könyvtári Figyelő

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás

Könyv, könyvtár, könytáros

Könyv és nevelés

Könyvtár - Információ - társadalom

Könyvtári Levelező/lap

 

 

Elektronikus könyvtári értelmező szótár
A könyvtári szaknyelv terminológiai anyagai, 1995-2000
Koltay Tibor: Virtuális, elektronikus, digitális

Ungváry Rudolf -  Vajda Erik: Könyvtári információkeresés
Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia, 1850-1867
 

Networkshop (előadások felvétele a Videotóriumban
 

Library, Information Science & Technology Abstracts (könyvtárból elérhető)
Library Journals
 

ODLIS. Online Dictionary of Library and Information Science. By Joan M. Reitz.

 

Search Engine Terms. Meanings of terms used in internet search technology: Dutch, English, German, Serbian and Spanish.

Î


Környezetvédelem

Online Irodalom a MEK-ben

GAIA Sajtószemle

 

Élhető Föld
Ma & Holnap
Madártávlat
Ökokomfort
 

Green FILE (könyvtárból elérhető)

Î


Közgazdaságtan

MTA Közgazdaságtudományi Intézet
Világgazdasági Kutatóintézet

Központi Statisztikai Hivatal

EUROSTAT

Statisztikai hivatalok a világban

 

Kovász
Közgazdasági és Közigazgatási Szemle
Közgazdasági Szemle
Heti Világgazdaság
 

Business Source Premier  Regional Business News  (EBSCO szolgáltatás szünetel.)

 

Doktori disszertációk (Corvinus Egyetem)

 

Mikroökonómiai kislexikon

Központi Statisztikai Hivatal

Statisztikai hivatalok a világban

Î


Matematika

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Matematikai Kiindulópontok
ELTE Matematikai Intézet
SZTE Bolyai Intézet
Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet

 


Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis
Acta Polytechnica Hungarica
Annales mathematicae et informaticae Journal of Computational and Applied Mechanics
KöMaL - Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Miskolc Mathematical Notes
Szigma
 

MathWorld

MacTutor History of Mathematics Archive

Math on the Web
Nevezetes görbék

arXiv Mathematics
Matematika.lap

Î


Mezőgazdaság

Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet
MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet

M M B - Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia

AGRICOLA (National Agricultural Library)
AGRIS
(Csak az egyetemről érhető el. Id: western Pw: hungary)
AgrárUnió
Animal Welfare, Etológia és Tartástechnológia
Soproni Egyetem Tudományos Közleménye Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság

 

Î


Műszaki tudományok

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár & Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Könyvtára

 

PIPACS Publikus IParjogvédelmi Adatbázis CSalád

 

Magyar Szabadalmi Hivatal
European Patent Office

 

Magyar Műszaki és Gazdasági Repertórium
 

Civil Engineering Database

Acta Polytechnica Hungarica
Debreceni Műszaki Közlemények
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye
Műszaki Szemle
 

The website for the road traffic industry

EEVL: The Internet Guide to Engineering, Mathematics, and Computing

MatWeb: The Online Materials Information Resource
WWW Virtual Library: Electrical and Electronics Engineering
 

Î


Néprajz

MTA Néprajzi Kutatóintézet

Magyar néprajzi lexikon

Magyar néprajzi bibliográfia 1991-1992


Hungarian Heritage
Tabula

Î


Nyelvtudomány

MTA Nyelvtudományi Intézet
Nyelvészeti portál

 

Hungarológiai Értesítő
Magyar Nyelv
Magyar Nyelvőr
Magyar nyelvjárások
THL2
Hungarologische Beiträge

 

Keresztnevek eredete és jelentése
Magyar nyelvű stilisztikai és szövegtani szakirodalom Bibliográfiai tájékoztató
Korai magyar helynévszótár, 1000-1350 1. Abaúj-Csongrád vármegye
 

InterAktív Terminológia Európa

Selected bibliography of the onomastics of the Uralian languages

Î


Nyelvoktatás

Európai nyelvek stúdiója
Tanulj angolul az Interneten!
British Council
Deutsch-als-fremdsprache
Goethe Institut
Spanyol nyelv


Orvostudomány, egészségügy

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

M O B Magyar Orvosi Bibliográfia

Gyogyszervonal.hu 

Informed
MEDLINE Nemzetközi Orvostudományi Szakirodalom (EBSCO)

MEK Orvostudományi irodalom

Orvos- és Kórháztechnika
Magyar Orvos
 

Health Source - Consumer Edition (EBSCO )
Online folyóiratok

medlist.com egészségügyi adattárak

 

Î


Pedagógia

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Pedagógiai adatbázis
Országos Közoktatási Intézet
Magyar oktatási tájékoztató

Közoktatási intézmények

Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet


Acta Academiae Paedagogicae Agriensis
Acta Paedagogica
Iskolakultúra
Magyar Pedagógia
Mester és Tanítvány
Scientia Pannonica
Új Pedagógiai Szemle
Practice and Theory in Systems of Education

E-lealning Európa

Nemzetközi pedagógiai szakirodalom ERIC (EBSCO)
Forgács András - Hilbert Attila - Zarándy Zoltán: Európai oktatási integrációs glosszárium

National Center for Education Statistics


 

Î


Pszichológia

MTA Pszichológiai Kutatóntézet

Pszichológia online
 

Psychology World Wide Web Virtual Library

Psych.web

 


Társadalomtudomány

MTA Politikai Tudományok Intézete
MTA Regionális Kutatások Központja
MTA Szociológiai Kutatóintézet
MTA Társadalomkutató Központ

 

MTD@ Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma
 

Párhuzamos Archívum OSA ; Parallel Archive

Népszámlálási digitális adattár 1784-1996.

Folyóiratok:

Demográfia
FreesidEurope
Magyar Kisebbség
Múltunk
Szociológiai Figyelő
Esély
Huszadik Század
Korall
Magyar Társadalomtudományi Szemle
Publikon
Regio
Statisztikai Szemle
Belvedere Meridionale
Kisebbségkutatás
Web

Szociális szakma digitális archívuma

SocioSite

Î


Testnevelés és sporttudomány

Magyar Testnevelési Egyetem
Sporthírek
Sportfórum

Magyar edzéselméleti szakirodalom

 

Kalokagathia

Î

 


Történelem

MTA Régészeti Intézet
MTA Történettudományi Intézet
Magyar Történelmi Társulat
Magyar Országos Levéltár

Országgyűlési dokumentumok adatbázisa

 

MTD@ Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma

 

MAGYARORSZÁG KÉPES TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA

Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 1.
Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 3. Kiegészítések és névmutató


Folyóiratok:

Aetas
Antik Tanulmányok
ArchivNet
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Évkönyvei
Belvedere Meridionale
Betekintő
Eszmélet
Hadtörténelmi Közlemények
História
Huszadik Század
Kisebbségkutatás
Klió
Levéltári Szemle Múltunk Ókor
Ókortudományi Értesítő
Publikon            
Régi Okiratok és Levelek Tára
Regio
Sic Itur Ad Astra
Történelmi Szemle
Tudományos Lapok a rendszerről
Változó Világ
Vasi Szemle

Párhuzamos Archívum OSA ; Parallel Archive

Hitel repertórium 1935-1944
Aetas repertórium 1985-1995

Törvények 1000-1526    1526-1790    1790-1849    1849-1918    1918-1945    1945-1990    1990-
Corpus Juris Hungarici (Válogatás)

Parlamenti dokumentumok

Ókori lexikon


Magyar életrajzi lexikon

Nagy Képes Világtörténet

Görög Istenek lexikonja

Ki kicsoda az I.világhárborúban?

Ki kicsoda a II.világháborúban?

 

Best of History Websites

WWW Virtual Library: History Central Catalogue


Numizmatika
Az 1956-os Intézet weblapja
 

Î


Vallástudomány

Easton's Christian Classics Ethereal Library .
Hitchcock's Bible Names Dictionary.
Magyar zsidó lexikon

Glossaire pour le Catéchisme Hindou de Satguru Sivaya Subramuniyaswami. Himalayan Academy
Buddhist Glossary
 

Î


Zenetudomány

MTA Zenetudományi Intézet

Zenetudományi szakkönyvtár
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára

Budapest Music Center

Magyar zenei portál
Lisz Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Zenepedagógiai adatbázis
 

Folyóiratok:

Muzsika

Zeneszalon a kamaraportál
Hangszer és Zene Gramofon
klasszikus és jazz független zenei, interkulturális hírportál
 

Classical music archives
MUSICA Musica International Database of choral music
Classical Music Online

Musical Borrowing: An Annotated Bibliography. (1994-2003)
Oxford Music Online
 

SZABOLCSI Bence - TÓTH Aladár: Zenei lexikon

Î

 

100 magyar játékfilm

Aetas repertórium 1985-1995

Agris 1991-Present

Akadémiai Kiadó folyóiratai

Animal Diversity Web

Anthropology research on the internet

Arcanum Digitális Tudománytár

Art-online

arXiv Astro-physics

arXiv Mathematics

arXiv Physics

arXiv.org

Association for Computing Machinery 

 

BABELMATRIX (Műfordítás adatbázis)

BCE DR - Corvinus Doktori disszertációk archívum

Biblioteca Italiana

Biological Abstracts 2000-2005

Britannica

Budapest történetének bibliográfiája 1950-1990-ig  napjainkig

Библиотека Максима Мошкова

 

CALDERONI

Cave and Karst Terminology

ChemFinder

ChemWeb.com

Contenta - A Szegedi Tudományegyetem repozitóriumai

Corpus Juris Hungarici (Válogatás)

csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája

 

DEA - Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

DIA - Digitális Irodalmi Akadémia

Digitális Tankönyvtár

DKA Digitális Képarchívum

DOAB - Directory of Open Access Books

DOAJ - Directory of Open Access Journals

 

EBSCO  Elton B. Stephens COmpany szakirodalmi adatbázisa

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

ELTE irodalmi adatbázisok

Encyclopedia of Life

EPA - Elektronikus Periodika Adatbázis

Erdélyi Irodalmi Szemle repertóriuma 1924-1929 

Erdélyi lapok   Repertórium, 1908-1913

E-tudomány

EUROPEANA - Európai Digitális Könyvtár

EUROSTAT

 

Filmhíradók 1931-1943

Flowering Plant Families

Forest Science Database 1939-Present

 

Gallica

Görög Istenek lexikonja

GreenFILE

 

HEJ@ - Hungarian Electronic Journal of Siences

Hitel repertórium 1935-1944

Horvát tudományos folyóiratok (Hrcak)

HUMANUS Humántudományi cikkek adatbázisa

 

IKB Időszaki Kiadványok Bibliográfiája

INGENTA

Interaktív Terminológia Europa

Internet Public Library

Irodalmi évfordulók (Balassi Intézet)

Irodalmi Internet napló

Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája 1961-207-ig   2007 után

Irodalomtörténeti bibliográfia

 

JSTOR 

 

Képzőművészet Magyarországon

Ki kicsoda a II.világháborúban?

Ki kicsoda az I.világhárborúban?

Kortárs Irodalmi Adattár

Kortárs magyar írók, 1945-1997 Bibliográfia és fotótár

Korunk folyóirat repertóriuma 1990-1996I

Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 1.

Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 3. Kiegészítések és névmutató

Közlönytár

Külföldi jogi szakirodalom bibliográfiája

 

Larousse

Library, Information Science & Technology Abstract

LITERA irodalmi portál

 

M M B - Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia

M O B Magyar Orvosi Bibliográfia

Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis

Magyar életrajzi lexikon

Magyar folyóiratokban megjelenő műforditások

Magyar irodalmi művek fordításai

Magyar jogi szakirodalom bibliográfiája

Magyar nyelvű stilisztikai és szövegtani szakirodalom

Magyar Törvénytár

Magyar vegyészet arcképcsarnoka

MAGYARORSZÁG KÉPES TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA

MANCI - Magyar és nemzetközi cikkek

MATARKA

Médiawave

Medline 1946-Present

medlist.com egészségügyi adattárak

MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár

MEK kézikönyvek

Midra - Miskolci Egyetemi Digitális Raktár és Adattár

Mindentudás Egyeteme

MNB Magyar Nemzeti Bibliográfia

Molecule of the Month

MTD@ - Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma

MTMT Magyar Tudományos Művek Tára

Műszaki bibliográfia. - Magyar Műszaki bibliográfia

 

Nagy Képes Világtörténet

National Center for Biotechnology Information

National Center for Education Statistics

Nature,

NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum

Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtár

Népszámlálási digitális adattár 1784-1996.

Nevezetes görbék

NIST Chemistry WebBook

Nyílt hozzáférésű hazai repozitóriumo gyűjteménye

NYUGAT (OSZK)

 

Ókori lexikon

Online egészségügyi folyóiratok

Online Library of Literature

OPENDOAR directory of academic open access repositories

OvID adatbázisok  (western hungary)

Oxford Journals

Oxford Text Archive

 

Pallas

Párhuzamos Archívum OSA ; Parallel Archive

Parlamenti dokumentumok

PEA - Pécsi Egyetemi Archívum

Pedagógiai szakirodalom

Periodusos rendszer

Project Gutenberg

Psychology World Wide Web  

 

REAL - MTA Könyvtárának Repozitóriuma OTKA gyűjtemény

REAL-DR - MTA doktori/kandidátusi disszertációk

Rövidítések szótára

Runeberg

Sajtóadatbázis RESSDOK - HUNDOK

Science Magazin

SCOPUS

Springer Link 

Statisztikai hivatalok a világban

SzocioWeb 1970-2006-ig 2006 után

SZTAKI szótárak (angol, német, francia, olasz, lengyel, holland)

 

TED - Technology-Entertainment-Design

TEDxBalaton - Technology-Entertainment-Design X Balaton

Terminológiai szótárak tematikus gyűjteménye

Törvények 1000-1526    1526-1790    1790-1849    1849-1918    1918-1945    1945-1990    1990-

Tree of Life Web Project

 

V M I - Vas Megye Irodalma

Vas megyei irodalmi út

Videotórium

Vizsgafilmek

Web Gallery of Art

Web of Science

Wikipedia

World Biographical Information System 

WWW Virtual Library

WWW Virtual Library: Bio Sciences

 

2014.09.04.

Farkas Éva©

 

 

vissza a főoldalra