Embléma Kezdőlap    Ugrás a következőre: Matematika és Információtudományi Intézet
Ikon
Informatikus könyvtáros
Kezdőlap
 
 
 
Gyorsindítás
Dokumentumok
Icon Dokumentumok
Képek
Listák
Vitafórumok
Felmérések
Icon
INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK
Az alapképzési szak megnevezése: informatikus könyvtáros
 
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
• végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
• szakképzettség: informatikus könyvtáros (megjelölve a szakirányt)
• választható szakirányok: nyilvános és iskolai könyvtári, információ bróker és menedzser
• a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Computer Librarian
 
Képzési terület: társadalomtudományi
Képzési ág: társadalomismeret
A képzési idő félévekben: 6 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
 
• A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: -
• A szakirányhoz rendelhető minimális kreditértéke: 35 kredit
• A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
• A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
• A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 75 kredit
• Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -
 
Nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
 
 
 Menü
  Társadalomtudományok, Nemzetközi és Európa-tanulmányok Intézet
 Új hivatkozás hozzáadása